title icon

Монголын багш нарын баярын 50 дахь өдөр

Монголын багш нарын 50 дахь өдрийн баяраа Сэрүүлэг Их Сургуулийн хамт олон тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Баярын үйл ажиллагааны үеэр Монгол улсын засгийн газрын шагнал БОЛОВСРОЛЫН ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛТАН, БСШУСЯамны ХҮНДЭТ ЖУУХ, МЗХолбооны ТЭРГҮҮНИЙ ЗАЛУУ алтан медиалаар хариуцсан ажилдаа амжилт гарган  үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа багш, ажилтанууд шагнагдлаа.Үүнд:

ХУТэнхимийн ахлах багш Б.Басбаяр – БОЛОВСРОЛЫН ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛТАН

БУТэнхимийн ахлах багш Б.Байгалмаа- БСШУСЯамны ХҮНДЭТ ЖУУХ

БУТэнхимийн ахлах багш Д.Ганцэцэг- БСШУСЯамны ХҮНДЭТ ЖУУХ

БУТэнхимийн  багш Н.Даваасүрэн- МЗХолбооны ТЭРГҮҮНИЙ ЗАЛУУ

САлбаны мэргэжилтэн Б.Эрдэнэтуяа- МЗХолбооны ТЭРГҮҮНИЙ ЗАЛУУ

ИТАлбаны ажилтан Н.Баттөмөр- МЗХолбооны ТЭРГҮҮНИЙ ЗАЛУУ

Нийт багш, ажилтанууддаа  цаашдын ажил хөдөлмөрт нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье.

Сургуулийн захиргаа

2016.10.05