title icon

Бага ангийн багшийн 3-р курсын оюутнууд ажиглалтын дадлагаа Баянгол дүүргийн 40-р сургуульд эхлүүллээ