title icon

Хайлтын үр дүн:

Онлайн бүртгэл

2018-2019 оны хичээлийн жилийн элсэлт - БАКАЛАВР /анкет бөглөх/ 2018-2019 оны хичээлийн жилийн элсэлт - МАГИСТР /анкет бөглөх/

Сэрүүлэг их сургуульд оюутан элсүүлэх журам

 Сэрүүлэг их сургуулийн  захирлын 2018 оны 04-р  сарын 09-ний  өдрийн  Б/11 тоот тушаалын хавсралт-1 СЭРҮҮЛЭГ ИХ СУРГУУЛЬД  ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ     Нэг. Ерөнхий зүйл 1.1        2018-2019 оны хичээлийн жилд Сэрүүлэг…