title icon

Хайлтын үр дүн:

БАГШ, УРЛАГЫН БОЛОВСРОЛ

2018-2019 оны хичээлийн жилийн элсэлт - БАКАЛАВР /анкет бөглөх/ 2018-2019 оны хичээлийн жилийн элсэлт - МАГИСТР /анкет бөглөх/

БАГШ, БАГА АНГИЙН БОЛОВСРОЛ

2018-2019 оны хичээлийн жилийн элсэлт - БАКАЛАВР /анкет бөглөх/ 2018-2019 оны хичээлийн жилийн элсэлт - МАГИСТР /анкет бөглөх/

Судалгаа

Агуулга 1 2017-2018 онд төгсөгчдийн товч анкет ӨДӨР 2 2017-2018 онд төгсөгчдийн Хөтөлбөрийн чанарын үнэлгээ ӨДӨР, ЭЧНЭЭ 3 2017-2018 онд төгсөгчдийн Ажил эрхлэлтийн судалгаа ЭЧНЭЭ 4 Ажил олгогчийн сэтгэл ханамжийн…