title icon

2016-2017 оны хичээлийн жилд Сэрүүлэг дээд сургуулийг үндэслэгч Баяндайн Жаргалын нэрэмжит Жаргал сангийн тэтгэлэг хүртсэн оюутнууд.