title icon

Эрхэм зорилго

Бидний эрхэм зорилго

Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээн дээр үндэслэгдсэн боловсролын үйлчилгээг суралцагчийн сонирхол, чадварт нийцүүлэн тогтвортой, чанартай явуулж, бакалавр, магистрын түвшний боловсролыг олгоход оршино.

Үнэт Зүйл

  • Хүмүүнлэг ёс
  •  Шинэчлэл, хөгжил
  • Бүтээмж
  •  Чанар
  •  Түншлэл

Уриа

 “Know More Do More ”

Алсын Хараа

Олон улсын стандарт, шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан сургалт, судалгаа явуулдаг ,инновацийн бүтээлч чадамжтай тэргүүлэх их сургууль болон өргөжих.