title icon

Эрхэм зорилго

Бидний эрхэм зорилго

Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээн дээр үндэслэгдсэн боловсролын үйлчилгээг Монгол Улсын Дээд Боловсролын бодлого, үндсэн зарчим, олон улсын нийтлэг жишиг, хандлага, суралцагчийн сонирхол, чадварт нийцүүлэн тогтвортой, чанартай явуулж, суралцагчдад бакалавр, магистрын түвшний боловсролыг олгоход оршино.

Үнэт Зүйл

  • Хүмүүнлэг ёс
  • Шинэчлэл, хөгжил
  • Бүтээмж
  • Чанар
  • Түншлэл

Уриа

 “Оюуны хөгжил, дэвшилд хамтдаа хувь нэмэр оруулахын төлөө ”

Алсын Хараа

Монгол Улсын болон олон улсын боловсролын стандартад нийцсэн үндэсний хэмжээний тэргүүлэх их сургууль болоход чиглэгдэнэ.