title icon

Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгууллаа.